Kalendář

Tento kalendář má sloužit jako přehled jednotlivých aktivit, které se konají v naší farnosti. Na stránkách máme tři kalendáře. Jeden pro pravidelné akce, druhý pro mimořádné akce a třetí nese název „ostatní“. Sami si můžete zvolit, zda chcete vidět pouze pravidelné akce, mimořádné akce, „ostaní“ nebo všechny dohromady (za odkazem „agenda“ je šipka, u které se vám po kliknutí na ní zobrazí volba těchto tří možností).

Kalendář všech akcí může sloužit úklidovým skupinám k tomu, aby věděly, kdy mohou v kostele uklízet (pozor, některá akce se tam může objevit třeba jen týden dopředu).
Kalendář mimořádných akcí slouží k tomu, aby každý farník mohl dopředu počítat s určitými aktivitami a „rezervoval“ si na ně tak dopředu svůj čas.

Kalednář „ostatní“ obsahuje mimořádné aktivity, které se konají ve farnosti, ale nevyžadují účast farníků, tedy aktivity typu udílení svátosti křtu…

Prosíme všechny, kdo připravují nějakou činnost pro farnost, či pro skupinu farníků, aby ji co nejdříve nahlásili P. Martinu Sklenáři, aby tato aktivita mohla být zanesena do kalendáře a aby se jednotlivé aktivity nepřekrývaly.