Archiv Blogu

Biskup Václav Malý navštívil Kolín

Ve čtvrtek 23. března 2017 navštívil kolínskou farnost pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý. Důvodem jeho návštěvy byla vizitace Dvouleté katolické střední a mateřské školy v Kolíně. Vizitace začala slavením mše sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Na mši se účastnili

Označeno v Duchovní život

Vikariátní setkání mládeže spojené se Světovým dnem mládeže

V pátek 7. dubna 2017 začíná vikariátní setkání mládeže v Českém Brodě s přesunem v sobotu 8. dubna 2017 na Světový den mládeže Pražské arcidiecéze. Více informací na plakátcích. Vikariátní setkání mládeže

Označeno v Duchovní život, Oznamy

Roráty zakončení – fotky

Označeno v Duchovní život

Roráty 4. den

Bůh dává všechno   Úvodní komentář Už jsme v Betlémě. Vidíme jesličky. Naplňuje nás radost a hrdost, že i my jsme připravili v naší farnosti jesličky. Těšíme se, že v těchto jesličkách, ale především v srdcích jsme připravili místo pro

Označeno v Duchovní život

Farní duchovní obnova

V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, tj. předvečer 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a

Označeno v Duchovní život, Oznamy

Roráty 3. den Sen papeže Inocence

Sen papeže Inocence Klára vstupuje do kláštera   Úvodní komentář: Když se na vás dívám, když poslouchám váš adventní zpěv a modlitby, jsem přesvědčen, že jste šťastní! Šťastný je každý, kdo důvěřuje Bohu! Bůh touží po našem štěstí. Na našich

Označeno v Duchovní život

Sv. František – Porciunkula – fotky

Označeno v Duchovní život

Stavíme betlémy – fotky

Posíláte nám už první fotky ze stavby betlémů ve vašich rodinách…  

Označeno v Duchovní život

Sv. František objímá malomocného člověka – 2. roráty

František potkává a objímá malomocného člověka   Úvod Vítám srdečně všechny, kteří jste dnes přišli na roráty. Ježíš je s námi přítomen se svou milostí. Těšíme se, že jsme znovu spolu. Spolu můžeme pozorovat život sv. Františka, spolu s ním

Označeno v Duchovní život

Assisi – fotky

Označeno v Duchovní život