Archiv Blogu

Roráty zakončení – fotky

Označeno v Duchovní život

Roráty 4. den

Bůh dává všechno   Úvodní komentář Už jsme v Betlémě. Vidíme jesličky. Naplňuje nás radost a hrdost, že i my jsme připravili v naší farnosti jesličky. Těšíme se, že v těchto jesličkách, ale především v srdcích jsme připravili místo pro

Označeno v Duchovní život

Farní duchovní obnova

V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, tj. předvečer 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a

Označeno v Duchovní život, Oznamy

Roráty 3. den Sen papeže Inocence

Sen papeže Inocence Klára vstupuje do kláštera   Úvodní komentář: Když se na vás dívám, když poslouchám váš adventní zpěv a modlitby, jsem přesvědčen, že jste šťastní! Šťastný je každý, kdo důvěřuje Bohu! Bůh touží po našem štěstí. Na našich

Označeno v Duchovní život

Sv. František – Porciunkula – fotky

Označeno v Duchovní život

Stavíme betlémy – fotky

Posíláte nám už první fotky ze stavby betlémů ve vašich rodinách…  

Označeno v Duchovní život

Sv. František objímá malomocného člověka – 2. roráty

František potkává a objímá malomocného člověka   Úvod Vítám srdečně všechny, kteří jste dnes přišli na roráty. Ježíš je s námi přítomen se svou milostí. Těšíme se, že jsme znovu spolu. Spolu můžeme pozorovat život sv. Františka, spolu s ním

Označeno v Duchovní život

Assisi – fotky

Označeno v Duchovní život

Greccio – místo, kde sv. František zhotovil první jesličky – fotky

Označeno v Duchovní život

Sv. František náš rorátní průvodce – 1. roráty pro děti

První Betlém v Grecciu Stebélko sena – společná stavba Betléma Úvodní komentář Zdravím všechny přítomné v našem chrámu. Tento chrám je náš Betlém, do něj putujeme. Jsem přesvědčen, že dnešní cesta na roráty do kostela – našeho Betléma byla jednodušší!

Označeno v Duchovní život