Společenství

Setkání dospělých – každý druhý pátek od 19. hod. v komunitním centru (fara)

Společenství mládeže druhého stupně a střetoškoláky – každý pátek od 19 hod. v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice

Společenství manželů – každý první pátek v měsíci od 19 hod. v komunitním centru (fara)

Společenství maminek s dětmi – ve středu dopoledne, podle domluvy.

Kontaktní osoba – Veronika Špundová: veruvenka@centrum.cz