Pro děti

Výuka v komunitním centru (na faře) – Brandlova 25, Kolín

1.třída     –    pondělí 16.30-17.15  Mgr. Filip Dvořák

2.-3. třída –  středa   16.30-17.15 Mgr. Filip Dvořák

Příprava na první sv. přijímání: středa 17.30-18.15 (od 8.února 2017)  Mgr. Filip Dvořák

4.-5. třída – čtvrtek   16:30-17.15 P. Ján Halama, SVD

6.-9. třída a středoškoláci – pátek 19:00 P. Ján Halama SVD

Výuka na školách

Mateřská škola u DDŠ: úterý – Mgr. Filip Dvořák

Dvouletá katolická střední škola

  1. třída –  středa 8:00-8:45 P. Ján Halama SVD
  2. třída – středa 8:55-9:40  P. Ján Halama SVD

ZŠ Červené Pečky

Mgr. Marta Moravcová