Ohlášky – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. června do 7. července 2019

neděle 30. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 1. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 2. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 3. 7.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Sv. Bartoloměj _
čtvrtek 4. 7.8:30 Sázava _ _
pátek 5. 7.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Polepy18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 7. XXX _18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nebudou polední mše ani sobotní mše ráno.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodinu před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí. Dnes vykonáme Svatopetrskou sbírku na bohoslovce.

Středa 3. července 2019 – svátek sv. Tomáše, apoštola. V 10:00 je u sv. Bartoloměje pohřební mše sv.

Čtvrtek 4. července 2019 – památka sv. Prokopa, opata. V tento den si farnost Kolín vykoná tradiční pouť na Sázavu. Poutní mši svatou v 8:30 bude slavit P. František Čech, novokněz. Z toho důvodu nebude žádná jiná bohoslužba v Kolíně. Je možné zúčastnit se také pěší poutě z Ledečka na Sázavu. Odjezd vlakem z nádraží v Kolíně – ráno  ve 4 hod. Z Ledečka ke kostelu na Sázavě je to cca 7 km, dvě hodiny cesty.

Pátek 5. července 2019 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, doporučený svátek. Mše svatá bude také v kapli v Polepech v 10:00 hod.

Neděle 7. července 2019 – 14. neděle v mezidobí.

Letní číslo (červenec-srpen) časopisu Bartoloměj je k dispozici. Je v něm pořádek bohoslužeb o prázdninách.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511.