Roráty 4. den

frantisek-v-grecciuBůh dává všechno

 

Úvodní komentář
Už jsme v Betlémě. Vidíme jesličky. Naplňuje nás radost a hrdost, že i my jsme připravili v naší farnosti jesličky. Těšíme se, že v těchto jesličkách, ale především v srdcích jsme připravili místo pro Ježíše. Čtyři týdny nás to učil sv. František z Assisi. Určitě se nyní v nebi těší, že jeho nápad s jesličkami se ujal a máme je téměř v každém kostele a že Ježíš je nám tak blízký. Přidáváme se dnes k Panně, která hovoří Bohu skrze anděla svoje ano. Nezapomeňme ani na Františkovu píseň bratr Slunce, ve které chválí Boha ve stvoření. To bude i naše dnešní rorátní úkol: spolu, celým srdcem oslavovat Boha. Dobře, že jste!

Kněz po evangeliu
Vítám srdečně všech na našem posledním rorátním setkání před Štědrým dnem. Všech. Ty, kteří se k nám připojili a vytrvali do konce. A zejména ty, kteří nevynechali ani jedny Roráty a na šňůrce u plakátu sv. Františka visí všechny obrázky s příběhy jeho života.
Sv. František měl neobyčejný život, ale v podstatě pouze jednu jedinou touhu: milovat Pána Boha celým srdcem. Neklást mu žádné podmínky a udělat vše proto, aby se Kristova církev obnovila a byla stále více svatá.
V modlitbě Františka, kterou jsme se začali učit posledně hovoří tento světec:

Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,

 než být potěšován,

 více chápat, než být chápán,

 více milovat, než být milován

 

Otázka dětem:
– Kdo naučil Františka milovat? (Pán Ježíš)
Kněz
Ježíš byl pro Františka jedinou směrnicí. František se učil milovat a být poslušný Ježíši. Učil se, jak má žít na zemi, aby jednou mohl žít s Ježíšem věčně.
Svatý František přestože nevlastnil nic, získal všechno. Zvláštní, že? S Ježíšem je všechno možné. Je možné být velice chudý, nemít hezké, módní šaty, nebydlet v luxusních domech a přitom být šťastný.
Poslouchejte, jak to na konci svého života vysvětloval František jednomu z bratrů.

Příběh
Pomysli na to, bratře Eliáši, že Pán Ježíš se pro nás dvakrát ponížil a dvakrát uctil chudobu, pohrdajíc přitom bohatstvím světa. Poprvé, když z výšin nebe sestoupil na zem. Podruhé, když na kříži odevzdal duši Otci. Byl nahý a bezbranný, když ho položili na seno jako dítě; byl nahý a bezbranný, když mu strhli šaty pod křížem. Když se narodil, zařadili jej mezi dobytek. Namísto domu měl maštali a místo postele jesle. Umíral mezi zločinci a svou hlavu si mohl opřít pouze o dřevo kříže. Neměl dokonce ani svůj vlastní hrob …
A přece není většího krále než je on! A proto jsou všechny poklady světa pouze prachem vůči bohatství jeho lásky!
– Jaké je to ohromné, bratře Františku, že si jednou v roce můžeme uctít chudou Maštálku, která měla za hosta tak velký Poklad!
– Nejen jednou v roce, bratře Eliáši! Vánoce jsou vždycky, když se Ježíš může narodit v srdci člověka, který byl do té doby vůči Boží lásce uzavřen! Protože ačkoli bylo v takovém srdci studeno a uboze, Ježíš jím nepohrdl. Přesně tak, jak nepohrdl v Betlémě obyčejnými jeslemi.
Bratr Eliáš mlčky přikyvoval. Přemýšlel o tom, že ubožák z Assisi, jako nikdo jiný na světě, dokázal otevřít lidská srdce pro Ježíše. Rozhodl se proto, že udělá vše proto, aby se nikdy nezapomnělo na první představení jesliček, které se díky Františkovi uskutečnilo v Greccio.

 

Otázka dětem:
– Čím jsou všechna bohatství světa vůči lásce Pána Ježíše? (Prachem)

Kněz
Láska Boží převyšuje všechna bohatství světa. Proto chtěl František lidem tak velmi ukázat, že Bůh, který může dát člověku všechno se tak velmi ponížil, chtěl být tak blízký člověku, že přišel na svět jako nejchudší z chudých.

Otázka dětem
– Kde udělal František první betlém? (V Greccio)

Kněz
Tak, jak slíbil bratr Eliáš, tradice stavění betlémů a jesliček se rozšířila po celém světě. A František Bernardone, který se také narodil v maštálce a který si v životě vybral chudobu za svou sestru, se stal jedním z největších svatých na světě. Zanechal po sobě obrovské dílo. Po 800 letech je počet jeho rytířů ve františkánských řeholních společenstvích mužských i ženských spolu s třetím řádem laiků přes 2 miliony! Františkánské řehole dali církvi 4 papeže, kolem 100 kardinálů, 3 tisíc biskupů a mnoho svatých uctívaných na celém světě. Mezi nimi byly sv. Se Antonín z Padovy, sv. Klára, naše sv. Anežka, sv. Páter Pio nebo sv. Kinga.

 

Otázka dětem
– Víte, kde se nachází nejbližší kostel Menších bratří sv. Františka? (V Kolíně – klášterní kostel Nejsv. Trojice je původně kostelem Menších bratří kapucínů)

Na posledním setkání i dnes jsme hovořili o modlitbě sv. Františka Tato modlitba nám má pomoci obnovit církev.
Otázka dětem
– Odkdy patříme do Církve? (Od křtu)
Kněz
Od křtu patříme do velkého společenství lidí věřících v Ježíše. Každý z nás je zodpovědný za církev. Když to František pochopil, rozhodl se svůj život odevzdat Bohu na jeho větší slávu. Jak to udělal? Poslouchali jsme o tom tři týdny. Jak můžeme obnovit církev? K tomu nám pomůže modlitba sv. Františka. Ať se stane i naší modlitbou. V sobotu máme štědrý den.. Tehdy  přeneseme naše jesličky pod stromeček a vložíme do nich Ježíška. Po sv. mši se dnes potkáme ve farním centru, kde si popovídáme, jak jsme prožili advent, jak jsme stavěli betlémy a vyhodnotíme si vaše rorátní odpovědi a uhostíme se navzájem s dobrotami, které jsou již připraveny.Možná nás při té příležitosti bude čekat nějaké překvapení. Ale o tom, pak …
Nyní se společně pomodleme modlitbu sv. Františka:

Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka

jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost,

pravdu, kde je blud,

naději, kde je zoufalství,

radost, kde je smutek,

světlo, kde vládne tma.

Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,

 než být potěšován,

 více chápat, než být chápán,

 více milovat, než být milován,

 neboť, když na sebe zapomínáme,  nalezneme se  

  když odpouštíme, je nám odpuštěno,

  a když umíráme, procitáme do   života věčného.

 

Otázky:
1. Kdo udělal první betlém v dějinách církve?
2. Jak se jmenují řeholníci, kteří připravují největší a nejkrásnější betlémy?
3. Kde nejblíže v tvém okolí žijí řeholníci, synové sv. Františka?

Úkoly:
1. Dokonči domácí betlém a jeho fotografii pošli na adresu farnost-kolin@volny.cz
2. Na internetové stránce se podívej na všechny fotografie spojené se životem sv. Františka.