Měsíc: Září 2013

Dominik Duka k svátku sv. Václava 2013

Bratři a sestry, milí přátelé, Den svatého knížete Václava nás každoročně vede k zamyšlení nad stavem naší země, protože v něm vidíme pravého a trvalého vladaře. Možná nám uniká, že slavíme jeho svátek v době po sklizni polí a v době vinobraní, že k němu

26. neděle v liturgickém mezidobí

Oznamy 26. neděle v mezidobí

Liturgická reforma II. vatikánského koncilu

V říjnu roku 2012 jsem navštívil celoslovenský eucharistický den, který se konal v Žilině. Zde jsem se zúčastnil přednášky na téma liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu. Přednášejícím byl jeho Eminence arcibiskup Piero Marini (ten byl v letech 1987-2007 papežským ceremoniářem). Liturgická reforma

Rodina, práce a slavení

V červnu 2012 jsem se účastnil celosvětového setkání rodin se Svatým otcem v Miláně. Tento článek vznikl v reakci na toto setkání a věnuje se základním tématům tohoto stekání. Rodina, práce a slavení

Webové stránky jsou ve výstavbě

Na stránkách se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Top