Měsíc: Listopad 2013

Mikulášská besídka

Zveme vás i vaše děti na mikulášskou besídku, která se uskuteční v sobotu 7. 12. 2013 od 15 hod. v Dívčí katolické škole (Legerova 28, Kolín).

Adventní doba – jak ji prožít (10. hodina internetové výuky náboženství)

10. hodina – Adventní doba

Kostelník

Na výzvu ohledně kostelníka pro večerní mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice zareagovalo během jednoho týdne sedm lidí. Velmi jim děkujeme!!!

Hledá se kostelník

Drazí farníci, hledáme kostelníka pro večerní mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice. Stačí, když se přihlásí i člověk, který by tuto službu mohl vykonávat jen jeden den v týdnu. Každá pomoc je dobrá. Zájemci, hlaste se u P. Martina Sklenáře.  

Úklid kostela

Drazí farníci, mělo by být něčím přirozeným, že se farnost je schopna postarat o svůj kostel, mimo jiné svůj kostel pravidelně uklízet. Jestliže se v našem filiálním kostele Nejsvětější Trojice konají pravidelně dvakrát denně mše svaté, bylo by vhodné kostel

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále

Společenství otců

Zveme všechny otce na první setkání otců. To se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu ve 20 hod. na faře. Při tomto setkání se domluvíme, jak častá tato setkání budou a jakou budou mít podobu.

33. neděle v liturgickém mezidobí

Oznamy 33. neděle v mezidobí

32. neděle v liturgickém mezidobí

Oznamy 32. neděle v mezidobí  

Top