Měsíc: Prosinec 2013

Pořad vánočních bohoslužeb v Kolíně

Vánoce Kolín

Pořad vánočních bohoslužeb v kolínské farnosti

Vánoce farnost

3. neděle adventní

3. neděle adventní

2. neděle adventní

2. neděle adventní

Vzdělávání ve víře

Povzbuzujeme všechny farníky ve vzdělávání se ve víře. V tomto roce jsou následující nabídky, z nichž si každý může jednu vybrat:   Internetová výuka náboženství Spočívá v tom, že každý týden je na stránky farnosti přidána další vyučovací hodina. V letošním

Poděkování za sbírku

Dobří lidé, ráda bych touto písemnou formou poděkovala všem, kteří se podíleli na pomoci naprosto neznámé osobě. Jmenuji se Veronika Jemelková a mám ročního syna Patrička. Okolnosti nás před 1 a  ½ měsícem donutily se přestěhovat k mému taťkovi mimo Kolín,

Úvaha o adventní době a jejím prožívání

Adventní doba je časem, kdy se připravujeme na příchod Krista. Co to ale pro nás znamená? Jakým způsobem tento čas prožívat? Jak se vyhnout tomu, aby to pro nás byl jen „povrchně“ prožitý čas, kdy pečeme cukroví, kupujeme dárky a

1. neděle adventní

1. neděle adventní

Sbírka

Vyhlašujeme účelovou sbírku pro rodinu, která v tomto týdnu vyhořela. Je třeba zajistit základní věci pro jednoroční dítě. Proto je možné v týdnu od 1. do 7. prosince před každou mší svatou přinášet do sakristie v kostele Nejsvětější Trojice oblečení

Top