Měsíc: Leden 2014

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Příprava na uzavření manželství v kostele

Upozorňujeme všechny, kdo zvažují, že by v letošním roce chtěli uzavřít manželství v některém kostele, že je třeba absolvovat přípravu na manželství. Bližší informace naleznete na těchto webových stránkách, na adrese: http://www.farnostkolin.cz/sluzba-kneze/svatost-manzelstvi/ Pokud chcete absolvovat „kratší přípravu“, pak první setkání

Hudba při ekumenické bohoslužbě

Zveme všechny, kdo by se chtěli podílet na hudebním doprovodu ekumenické bohoslužby (hudební doprovod, zpěv), aby dorazili v sobotu 25. ledna ve 14 hod. do kostela Nejsvětější Trojice, kde bude probíhat zkouška.

2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

První svaté přijímání dětí

V pátek 7. února v 17 hod. bude v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice první setkání dětí, které se budou připravovat na první svaté přijímání. Na přípravu mohou chodit děti, které chodí pravidelně na náboženství a chodí do druhé a

Modlitba za jednotu křesťanů – adorace a ekumenická bohoslužba

V sobotu 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Povzbuzujeme vás tedy, abyste na tento úmysl pamatovali v tomto týdnu ve svých osobních modlitbách. Jednota je skutečností, která ležela Ježíši na srdci a za kterou prosil v předvečer své

Příprava na křest dospělých

Minulý čtvrtek proběhla první příprava na křest dospělých. Zde jsme se domluvili, že tato setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek od 19 hod. v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice. Tato setkání začnou od čtvrtka 6. února. Připomínáme, že těchto setkání

Příprava na biřmování

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 je od 19. hod. v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice první setkání těch, kteří by chtěli přijmout svátost biřmování (připomínáme, že svátost biřmování je jednou z iniciačních svátostí, tedy svátostí, které uvádějí do plnosti křesťanského života).

Výsledek Tříkrálové sbírky

Drazí přátelé. Tříkrálová sbírka roku 2014 je za námi. A je dobré se za touto sbírkou ohlédnout, poučit se z ní a už nyní popřemýšlet, co dál. V naší farnosti vybíralo celkem 26 skupin (někteří vybírali dvakrát, či dokonce i třikrát). V

Silvestrovské společenství mládeže

Letos jsme se rozhodli přivítat nový rok na faře v Hrusicích. Necelé tři dny jsme tak společně pobývali v místě, odkud pochází legendární kocour Mikeš. Byli jsme mile přivítáni na útulné faře, kde jsme měli k dispozici dvě dobře „vychlazené“ místnosti.

Top