Měsíc: Leden 2014

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

2. neděle po Narození Páně

2. neděle po Narození Páně

Skupiny na pravidelný úklid kostela

Drazí spolufarníci! V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se přihlásili na úklid kostela. K dnešnímu dni se přihlásilo 70 lidí. K potřebným 72 lidem nám tedy chybí poslední dva lidé. Ale ani tento počet nemusí být konečný. Chtěl

Top