Měsíc: Září 2014

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí

Internetová výuka náboženství

V tomto týdnu se rozjel nový, již třetí cyklus internetové výuky náboženství. V letošním roce je nám předkládán cyklus „Sociální nauka církve“. Výuka spočívá v tom, že každou týden je na stránky přiložena další vyučovací hodina. Celoroční plán a úvodní

Neděle 14. 9. 2014 – změna pořadu bohoslužeb

V neděli 14. září bude v naší farnosti otec biskup Václav Malý udělovat svátost biřmování. Z toho důvodu bude tuto neděli změněn pořad bohoslužeb.   8:00 – kostel sv. Bartloměje, Kolín 8:00 – Velim 10:00 – kostel sv. Bartoloměje, Kolín

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Výuka náboženství začíná v týdnu od 15. září!!! předškolní děti a první třída pondělí 16:00 – 16:45 – farní úřad (Filip Dvořák) – tato výuka začíná v pondělí 22. září!!!    2. a 3. třída středa 16:30 – 17:15 –

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

Vikariátní setkání mládeže – informace pro farníky

Ve dnech 12. a 13. září se v naší farnosti uskuteční vikariátní setkání mládeže. Část programu bude přístupná i pro farnost a všichni lidé jsou na tyto části srdečně zváni. v pátek v 19 hod. (do cca 20 hod.) společná

Vikariátní setkání mládeže – informace pro mládež

Zveme všechny mladé kolínského vikariátu k účasti na vikariátním setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2014 v Kolíně. Budeme začínat v pátek v 18:00 slavením mše svaté (kostel Nejsvětější Trojice). Po mši svaté bude společná

Top