Rok: 2014

5. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

Noc kostelů 2014

Chtěli bychom Vás pozvat na Noc kostelů, která se v naší zemi koná pravidelně jednou za rok. Letos bude noc kostelů v pátek 23. května.V Kolíně budou otevřeny tři římskokatolické kostely: – kostel sv. Bartoloměje, apoštola – zde bude volná

Prezentace komunitního centra farnosti Kolín

4. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

Setkání s bratry z komunity Taizé

Chtěli bychom Vás pozvat na setkání s bratry z komunity Taizé. Toto setkání se v naší farnosti uskuteční v pátek 16. května. Setkání bude po večerní mši svaté, a to v kostle Nejsvětější Trojice. Setkání bude začínat modlitbou, po té

Setkání mládeže Kolínské farnosti

12. dubna byl P. Martin Sklenář pražským arcibiskupem ustanoven duchovním rádcem mládeže ve vikariátu Kolín. P. Sklenář by se rád setkal s veškerou mládeží kolínské farnosti a popovídal si o tom, co je možné společně dělat, jak může v této farnosti naplňovat

3. neděle velikonoční

3. neděle velikonončí

2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

IVN – Velikonoční oktáv, Ježíšovo vzkříšení

Přikládáme další hodinu internetové výuky náboženství (IVN), tentokrát hodinu, která se věnuje tématu Velikonočního oktávu a Ježíšovu vzkříšení.   28 Velikonoční oktáv, Ježíšovo vzkříšení

Bohoslužba slova Velikonoční vigilie

Tento dokument obsahuje zamyšlení se nad jednotlivými starozákonními čteními velikonoční vigilie. Starozákonní čtení velikonoční vigilie

Top