Měsíc: Březen 2015

Eucharistie a solidarita

Článěk k Národnímu eucharistickému kongresu. 03 Eucharistie a solidarita

Březnový farní den ve Velimi

Druhý farní den se tentokrát koná v obci Velimi a to v sobotu 21. března. Chtěli bychom pozvat všechny farníky k účasti na tomto dni. Ten má sloužit jednak k poznávání jednotlivých obcí naší farnosti, k vzájemnému setkání a také

Arcidiecézní setkání mládeže

Otec kardinál Dominik Duka zve všechny mladé k účasti na světovém dni mládeže, který proběhne v sobotu před Květnou nedělí, tedy v sobotu 28. března 2015. Místo: Praha Kobylisy – Salesiánské středisko Čas: sobota 28. 3. 2015 od 9:30  

Společenství farnosti

Drazí farníci, před pár měsíci spontánně vznikla snaha začít se scházet nejen s vrstevníky, ale se všemi lidmi z farnosti bez rozdílu. Vytvořit společenství, které bude otevřené opravdu pro každého, jehož účelem primárně nebude společná modlitba ani vzdělávání, ale pouhé

Top