Měsíc: Červen 2015

Pouť na Sázavu

Prokop Sázava 2015

Vikariátní setkání mládeže

Chtěli bychom pozvat všehny mladé na vikariátní setkání mládeže, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. a 27. června, tentokráte ve farnosti Kostelec nad Černými Lesy.   Vikariátní setkání mládeže-1

Pastýřský list českých a moravských biskupů

Pastýřský list

NEK – Maria a eucharistie

Téma Národního eucharistického kongresu na měsíc květen. Maria a Eucharistie

Farní den – Křečhoř

Zveme všechny farníky na již pátý farní den, který se uskuteční v sobotu 6. června, tentokrát v obci Křečhoř. Program je již tradiční, tedy začátek v 10 hod. od 10 :30 katecheze na téma Eucharistie a slavení, kterou bude mít

Top