Rok: 2015

ChariJazz festival

Pouť ve Velimi

Zveme Vás na pouť k sv. Vavřinci do Velimi, ve dnech 8. a 9. srpna. V sobotu je připravený program pro děti, večer bude také koncert, na kterém vystoupí také přední houslistka České filharmonie, zástupce koncertního mistra, Magdaléna Mašlaňová. V

NEK 2015 – Slavení eucharistie

Katecheze k Národnímu eucharistickému kongresu na měsíc červen na téma „Slavení eucharisti“, totiž obnova slavení.   06 Slavení eucharistie

Pouť na Sázavu

Prokop Sázava 2015

Vikariátní setkání mládeže

Chtěli bychom pozvat všehny mladé na vikariátní setkání mládeže, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. a 27. června, tentokráte ve farnosti Kostelec nad Černými Lesy.   Vikariátní setkání mládeže-1

Pastýřský list českých a moravských biskupů

Pastýřský list

NEK – Maria a eucharistie

Téma Národního eucharistického kongresu na měsíc květen. Maria a Eucharistie

Farní den – Křečhoř

Zveme všechny farníky na již pátý farní den, který se uskuteční v sobotu 6. června, tentokrát v obci Křečhoř. Program je již tradiční, tedy začátek v 10 hod. od 10 :30 katecheze na téma Eucharistie a slavení, kterou bude mít

Bartoloměj – farní časopis

Vyšlo nové číslo farního časopisu Bartoloměj. Červen 2015

Noc kostelů

V pátek 29. května proběhna již tradiční Noc kostelů. Více informací na www.nockostelu.cz   V naší farnosti bude otevřeno několik kostelů. Bližší informace můžete nalézt v přílohách. NK2015 nejbližší kostely NK2015 Bartoloměj NK2015 Nejsvětější Trojice

Top