Měsíc: Prosinec 2016

Ohlášky Narození Páně

  Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 26. prosince 2016 do 1. ledna 2017 Dnes je neděle 25. prosince 2016 – Narození Páně Bohoslužby: 08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje 09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí 18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Návštěva betléma v kostele sv. Bartoloměje

Navštívit betlém v kostele sv. Bartoloměje je možné v dnech 25. a 26. prosince 2016   a také v neděli 1. ledna 2017 od 13:00 do 17:00 hod. s možným omezením v době konání koncertů. Viz další ohlášky.

Roráty zakončení – fotky

Roráty 4. den

Bůh dává všechno   Úvodní komentář Už jsme v Betlémě. Vidíme jesličky. Naplňuje nás radost a hrdost, že i my jsme připravili v naší farnosti jesličky. Těšíme se, že v těchto jesličkách, ale především v srdcích jsme připravili místo pro

Ohlášky na 4. adventní neděli

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 19. do 25. prosince 2016 Dnes je neděle 18. prosince 2016 – 4. adventní neděle Bohoslužby: 08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje 09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí 18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice Pondělí 8:00

Bohoslužby ve vánočním období

Bohoslužby v Kolínské farnosti ve vánočním období

Farní duchovní obnova

V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, tj. předvečer 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a

Roráty 3. den Sen papeže Inocence

Sen papeže Inocence Klára vstupuje do kláštera   Úvodní komentář: Když se na vás dívám, když poslouchám váš adventní zpěv a modlitby, jsem přesvědčen, že jste šťastní! Šťastný je každý, kdo důvěřuje Bohu! Bůh touží po našem štěstí. Na našich

Sv. František – San Damiano – fotky

Sv. František – Porciunkula – fotky

Top