Úvaha o adventní době a jejím prožívání

Adventní doba je časem, kdy se připravujeme na příchod Krista. Co to ale pro nás znamená? Jakým způsobem tento čas prožívat? Jak se vyhnout tomu, aby to pro nás byl jen „povrchně“ prožitý čas, kdy pečeme cukroví, kupujeme dárky a připravujeme domácnost na slavení Vánoc?