Beseda farní charity Kolín

Přijměte pozvání na besedu o naší

Farní charitě Kolín

 

Kdy? 21. 3. 2014 v 19 hodin

 

Kde? klášterní kostel Nejsvětější Trojice

 

 

 

 

Přijďte si poslechnout zkušenosti z fungování farních charit v okolí – podělí se s námi o ně Mgr. Pavel Šimek, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha.

 

Chceme sdílet nápady, podněty a připomínky k možnému fungování.

 

Pojďme vdechnout život praktickému vyjádření křesťanské víry: „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ List Jakubův 2: 26

 

A proto J „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům.“ List Židům 10:24

 

Drobné občerstvení bude zajištěno, vlastní iniciativa bude jistě kladně přijata.

 

 

Pozvánka na besedu