Biskup Václav Malý navštívil Kolín

Ve čtvrtek 23. března 2017 navštívil kolínskou farnost pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý. Důvodem jeho návštěvy byla vizitace Dvouleté katolické střední a mateřské školy v Kolíně. Vizitace začala slavením mše sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Na mši se účastnili žáci střední školy, děti ze školky, pedagogové školy a početná skupina věřících z kolínské farnosti a okolí. Žáci a pedagogové DSŠ doprovázeli liturgii svým zpěvem.

Biskup v promluvě navázal na evangelium dne o uzdravení hluchoněmého. V ní vyjádřil myšlenku, že schopnost mluvit je velkým darem. Stejné platí o naslouchání. Smysluplné mluvení a naslouchání patří k podstatě dobré komunikace. Otevření uší a očí pro poselství Krista je však jedinečným darem a milostí, který může dát jenom Bůh. My všichni však máme být těmi, kteří pomáhají druhým uvidět Krista.

Po mši sv. se otec biskup Malý potkal s každým s přítomných na mši sv. a podal jim ruku.

Představitel pražského arcibiskupství se po skončení mše sv. potkal s pedagogy střední školy a následně navštívil jednotlivé třídy v rámci výuky. Žáci na hodinách předvedli své praktické zručnosti (např. ošetřování) a také teoretické vědomosti.

Biskup Malý zdůraznil, že podobných škol není mnoho a ocenil, že tato škola připravuje žáky hlavně na praktickou stránku života.

Vizitace vyvrcholila společným obědem s žáky a pedagogy školy, za přítomnosti všech kněží kolínské farnosti.

Žáci měli možnost v rámci oběda položit biskupovi Malému otázky, které se zhostili velice dobře. Celé setkání provázela srdečná, uvolněná a zároveň slavnostní atmosféra.

Foto: Hana Morová