Bohoslužby od 22. října 2020

Jaké jsou možnosti duchovní služby od 22. října 2020?

Nové omezení shromažďování osob (max. 2 osoby) znamenají de facto nemožnost vykonávat veřejné bohoslužby.

Jak bude vypadat duchovní služba?

V týdnu budou kněží vykonávat individuální duchovní službu v čase, kdy jsou obvykle bohoslužby. Je možné přistoupit k svaté zpovědi anebo k svatému přijímání.

V neděli bude duchovní služba vypadat následovně:

Od 8:30 možnost přijetí svatého přijímání u sv. Bartoloměje

9:00 Mše svatá vysílaná živě

Od 17:30 možnost přijetí svaté zpovědi a svatého přijímání v kostele Nejsv. Trojice

Ve vesnických kostelích budou kněží v neděli vykonávat individuální duchovní službu v obvyklém čase bohoslužeb.

V týdnu od pondělí 26. října bude mše svatá vysílaná živě na stránkách farnosti v 7:10, výjimkou bude úterý, kdy bude mše svatá vysílaná živě v 18:30.

Srdečně zveme k modlitbě růžence za ukončení pandemie vždy v 20:00 večer.

Duchovní službu vykonává kněz vždy jednu hodinu (půl hodiny před a půl hodiny po čase obvyklém mše svaté)