Bohoslužby po 2. neděli velikonoční

Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel
20.4. Pondělí 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
21. 4. Úterý 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
22. 4. Středa 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
23. 4. Čtvrtek 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
24. 4. Pátek 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
25. 4. Sobota 18:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)
26. 4. 3. neděle velikonoční  9:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj (Kolín)

Všechny bohoslužby jsou vysílané online, bez účastí věřících.

V klášterním kostele Nejsv. Trojice je možné přistoupit k sv. zpovědi nebo k svatému přijímání každý den ráno V 8:00 hod., také v pondělí, středu a čtvrtek v 11:30 hod a v neděli v 18:00 hod.

Modlitba růžence a korunky Božího milosrdenství bude každý večer v 20:00 vysílána živě prostřednictvím stránky facebook.com/farnostkolin/live

Na 19. duben 2020 připadá předem vyhlášená účelová sbírka farnosti na projekt opravy kostela Nejsv. Trojice. V případě, že máte možnost podpořit naši sbírku zasláním příspěvku na účet, použijte, prosíme, variabilní symbol 1211638, do poznámky napište: Nejsv. Trojice. Číslo účtu farnosti je: 3252369369/0800. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

V sobotu 25. dubna 2020 vykonáme úklid kostela sv. Bartoloměje. Začátek úklidu je v 8:30 hod.

Kostel Nejsv. Trojice se budeme snažit otevřít alespoň v omezené míře. Na hlídaní kostela Nejsv. Trojice se můžete nahlásit ZDE.