Bohoslužby po 4. neděli velikonoční

Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel
4.5. Pondělí 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
5. 5. Úterý 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Sv. Bartoloměj
6. 5. Středa 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
7.5. Čtvrtek 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
8. 5. Pátek 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
9. 5. Sobota 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
10. 5. 5. neděle velikonoční  9:00 Mše sv. Sv. Bartoloměj

Všechny bohoslužby jsou slavené s účastí věřících při maximálním počtu 15 osob. Na nedělní bohoslužbu v Kolíně je potřeba předem se přihlásit ZDE.

V klášterním kostele Nejsv. Trojice je možné v neděli přijímat svaté přijímání v neděli v 8:00 a 18:00 hod.

Svatá zpověď každý den půl hodinu před mši svatou /vyjma neděle rána/. Ostatní svátosti podle informací na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Adorace Nejsvětější Svátosti – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 hod.

Májová pobožnost – po každé mši svaté v květnu.

Modlitba růžence a korunky Božího milosrdenství je každý večer v 20:00 vysílána živě prostřednictvím stránky facebook.com/farnostkolin/live

Připomínáme, že věřící jsou dispenzování od účasti na nedělní bohoslužbě až do skončení omezení počtu účastníků bohoslužeb, které by, dle nařízení vlády, mělo nastat 8. června 2020.

Omezený počet účastníků mše svaté – 15 osob

Bohoslužby v dalších obcích

Sobota 9. května 2020      14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín, 18:00 Bořetice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 10. května 2020     V Kolíně – 9:00 Sv. Bartoloměj (je potřebné nahlašovat se předem na stránce www.farnostkolin.cz)

Ostatní obce: 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Omezený počet účastníků mše svaté – 100 osob

Sobota 16. května 2020      17:00 Starý Kolín, 18:00 Bohouňovice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 17. května 2020     V Kolíně – 8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 Sv. Vít, 18:00 Nejsv. Trojice

Ostatní obce: 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Sobota 24. května 2020     15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín, 18:00 Bořetice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 25. května 2020 V Kolíně – 8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 Sv. Vít, 18:00 Nejsv. Trojice

Ostatní obce: 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

V kostelích je k dispozici květnové číslo farního časopisu Bartoloměj.