Bohoslužby po 5. neděli velikonoční

Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel
11.5. Pondělí 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
12. 5. Úterý 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Sv. Bartoloměj
13. 5. Středa 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
14.5. Čtvrtek 8:00
11:30
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
15. 5. Pátek 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
16. 5. Sobota 8:00
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Nejsv. Trojice
Nejsv. Trojice
17. 5. 6. neděle velikonoční 8:00
9:30
18:00
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Sv. Bartoloměj
Sv. Vít – Zálabí
Nejsv. Trojice

Všechny bohoslužby jsou slavené s účastí věřících při maximálním počtu 100 osob.

Svatá zpověď každý den půl hodinu před mši svatou /vyjma neděle rána/. Ostatní svátosti podle informací na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Adorace Nejsvětější Svátosti – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 hod.

Májová pobožnost – po každé mši svaté v květnu.

Modlitba růžence je každý večer v 20:00 u sv. Bartoloměje. Je vysílána živě prostřednictvím stránky facebook.com/farnostkolin/live

Připomínáme, že věřící jsou dispenzování od účasti na nedělní bohoslužbě až do skončení omezení počtu účastníků bohoslužeb, které by, dle nařízení vlády, mělo nastat 8. června 2020.

Omezený počet účastníků mše svaté – 100 osob

Sobota 16. května 2020      17:00 Starý Kolín, 18:00 Bohouňovice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 17. května 2020     V Kolíně – 8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 Sv. Vít, 18:00 Nejsv. Trojice

Ostatní obce: 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Sobota 24. května 2020     15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín, 18:00 Bořetice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 25. května 2020 V Kolíně – 8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 Sv. Vít, 18:00 Nejsv. Trojice

Ostatní obce: 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby využili jiné kostely pro nedělní bohoslužbu.