Bohoslužby zrušeny

Vzhledem k nové situaci a rozhodnutí vlády ze dne 12.3.2020, resp. doporučení České biskupské konference se od poledne 14.3.2020 ruší všechny pravidelné bohoslužby a ostatní pravidelné aktivity v celé kolínské farnosti.

“ Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.“ (Z prohlášení ČBK z 12.3.2020).

Kostel Nejsvětější Trojice v Kolíně (klášterní kostel) bude celodenně otevřený k osobní modlitbě. V době, kdy se obvykle v tomto kostele konají bohoslužby, bude v kostele některý z kněží k dispozici k svátostné službě. Prosíme každého, kdo bude přicházet do kostela, aby dbal o dodržování hygienických standardů požadovaných v tomto období epidemie.

Úmysly mši svatých odslouží kněží v dny, kdy jsou zapsané.

Službu nakupování potravin, léků a zajištění pomoci a informací pro samotné seniory zabezpečuje město Kolín prostřednictvím tel. čísla 721 952 438. Volání od 8:00 do 17:00 hod.

Pro duchovní pomoc volejte na tel. faráře Jána Halamy 604 294 247. Pro farníky seniory zajistíme i praktickou pomoc.