Boží tělo v Kolíně

Boží Tělo v Kolíně

V neděli 18. června 2017 se slavila v kostele sv. Bartoloměje mše na svátek Božího Těla a po ní následovalo procesí s Nejsvětější svátostí. Mši sv. doprovázel svým zpěvem dětský sbor Slavníkovci pod vedením pana Sixty z Veltrub.

Děti, které byly v tomto roce na prvním svatém přijímaní sypaly květiny před Nejsvětější svátostí a celý průvod obešel kostel sv. Bartoloměje. Čtyři zastavení byla u čtyř oltářů, které byly připraveny v okolí kostela. První oltář se sochou Panny Marie byl nainstalován u kříže naproti západního portálu kostela, druhý u náhrobního kamene na parkánu naproti jižnímu vchodu do kostela, třetí u kříže, který je u vrat na parkán, na zdi u muzea a čtvrtý oltář byl u severního vchodu do kostela v Brandlově ulici. U každého oltáře bylo uděleno požehnání přítomným věřícím a také celému městu Kolín.

Děti sypoucí lupínky květin se s radostí zapojily do oslavy přítomnosti Krista mezi námi. Také mnozí dospělí a starší neukrývali dojetí a hluboký zážitek z této slavnosti. Někteří vzpomínali na Boží tělo za první republiky, když byly čtyři oltáře na Karlově náměstí a to náměstí bylo plné. Tradice procesí bude určitě pokračovat. Bylo by určitě hodnotné, kdyby existovaly fotografie z dávných procesí v Kolíně. Rádi je zveřejníme.

Foto: Jan Fischer