Březnový farní den ve Velimi

Druhý farní den se tentokrát koná v obci Velimi a to v sobotu 21. března. Chtěli bychom pozvat všechny farníky k účasti na tomto dni. Ten má sloužit jednak k poznávání jednotlivých obcí naší farnosti, k vzájemnému setkání a také k určité evangelizaci daného místa. I z tohoto důvodu se celý měsíc modlíme za obyvatele této obce.

Na tento den chystáme následující program:

10:00 začátek setkání

10:30 katecheze na téma Národního eucharistického kongrestu – Eucharistie a solidarita

11:00 mše svatá – v kostele sv. Vavřince. Mši svaté bude předsedat R.D. Vojtěch Smolka, farní vikář ve Vlašimi a administrátor excurrendo ve Veliši. Mše svatá bude obětována za rodiny.

12:00 oběd – bude připraveno pohoštění.

13:00 různé workshopy – představení farnosti (prohlídka kostela, informace o opravě Kolínské fary, povídání otce Vojtěcha, evangelického faráře pana Ondry…) Připraveny rovněž budou jednotlivé hry pro děti.

14:30 společná modlitba

15:00 možnost pokračovat ve volné zábavě (sporty, různé hry…).

 

Chtěli bychom vás povzbudit, abyste na tento farní den i na obec Velim v tomto měsíci pamatovali ve svých modlitbách.

 

Ve čtvrtek 12. března rovněž začala novéna, při které vzpomínáme na rodiny. Připojit se můžete vlastní modlitbou, např. modlitbou Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Vrcholem této novény bude mše svatá ve Velimi.