Modlitba za jednotu křesťanů – adorace a ekumenická bohoslužba

V sobotu 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Povzbuzujeme vás tedy, abyste na tento úmysl pamatovali v tomto týdnu ve svých osobních modlitbách. Jednota je skutečností, která ležela Ježíši na srdci a za kterou prosil v předvečer své smrti – aby byli jedno. Je dobré pamatovat na to, že neprosíme jen o jednotu napříč křesťanskými denominacemi, ale že prosíme také za jednotu nás katolíků, za jednotu naší farnosti, za jednotu našeho společenství. Takovou jednotu, která se projevuje i navenek.

Příležitost, kdy se společně modlíme za jednotu křesťanů, zvláště za jednotu našeho farního společenství, bude v pátek 24. ledna. Po večerní mši svaté bude přibližně hodinová adorace.

V sobotu od 18 hod. pak bude v kostele Nejsvětější Trojice ekumenická bohoslužba. Z toho důvodu nebude v sobotu večer v naší farnosti nedělní mše svatá.

Ještě jednou připomínáme, že se jedná o věc, kterou Ježíš vyprošoval v předvečer své smrti a že bychom si tedy i my měli uvědomovat důležitost toho takovou jednotu (jako je Syn v Otci a Otec v Synu) vyprošovat i sobě. Chceme tedy povzbudit všechny, aby se těchto modliteb účastnili a vyjádřili i tímto způsobem, že i jim leží jednota křesťanů skutečně na srdci.

ekumenická bohoslužba