Farní den – Křečhoř

Zveme všechny farníky na již pátý farní den, který se uskuteční v sobotu 6. června, tentokrát v obci Křečhoř.

Program je již tradiční, tedy začátek v 10 hod. od 10 :30 katecheze na téma Eucharistie a slavení, kterou bude mít náš host, P. Marek Sklenář. Po katechzei mše svatá, oběd, beseda s hostem, prohlídka kostela, volný čas a společná modlitba.

Kdo nemá jak se na Křečhoř dostat, nechť se obrátí na R.D. Martina Sklenáře.