Hledá se kostelník

Drazí farníci,

hledáme kostelníka pro večerní mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice. Stačí, když se přihlásí i člověk, který by tuto službu mohl vykonávat jen jeden den v týdnu. Každá pomoc je dobrá. Zájemci, hlaste se u P. Martina Sklenáře.