Hodiny náboženství pro děti

Vzhledem k situaci, kdy není možné se setkávat na faře, jsou potřebné učební materiály k dispozici na naší stránce pod záložkou „Výuka náboženství“ v sekci „V DOBĚ KARANTÉNY“.

Každý týden budou k dispozici aktuální podklady pro jedlotlivé třídy.