Hudební doprovod mše svaté ve Velimi a v Pňově-Předhradí

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, přijměte naše pozvání na mše svaté, které budou hudebně doprovozeny zpěvem hudebních těles.

 

V neděli 26. dubna (neděle Dobrého Pastýře) budou ve Velimi při mši svaté v 8 hod. zpívat Slavníkovci. Jedná se o scholu dětí, kterou hudebně doprovázejí někteří rodiče. Soubor sdružuje děti naší farnosti a pracuje pod vedením pana Sixty. Mše svatá v Pňově-Předhradí (9:30) tuto neděli nebude.

 

V neděli 3. května doprovodí mši svatou v Pňově-Předhradí (9:30) Roschol (Rodinná schola) z Vlašimi. Jedná se o sbor, který tvoří rodiče spolu se svými dětmi. Mše svatá ve Velimi (8:00) tuto neděli nebude.