IVN – Květná neděle a první dny Svatého týdne

Pro aktuálnost zvýrazňujeme poslední hodinu internetové výuky náboženství (IVN) cyklu „liturgický rok a liturgické slavení“. Tato hodina se věnuje prvním dním Svatého týdne. Upozorňujeme také na další hodiny, které se objeví v nadcházejících týdnech a které se budou věnovat Velikonočnímu Triduu; Kristovu vzkříšení a Velikonočnímu oktává; velikonoční době. Hodiny se postupně objeví na www.farnostkolin.cz/vyuka-nabozenstvi/internetova-vyuka/liturgicky-rok-a-liturgicke-slaveni/

26 Liturgické slavení Květné neděle a prvních dní Svatého týdne