Kalendář

Tento kalendář má sloužit jako přehled jednotlivých aktivit, které se konají v naší farnosti. Na stránkách máme tři kalendáře. Jeden pro pravidelné akce, druhý pro mimořádné akce a třetí nese název „ostatní“. Sami si můžete zvolit, zda chcete vidět pouze pravidelné akce, mimořádné akce, „ostaní“ nebo všechny dohromady (za odkazem „agenda“ je šipka, u které se vám po kliknutí na ní zobrazí volba těchto tří možností).

Kalendář všech akcí může sloužit úklidovým skupinám k tomu, aby věděly, kdy mohou v kostele uklízet (pozor, některá akce se tam může objevit třeba jen týden dopředu).
Kalendář mimořádných akcí slouží k tomu, aby každý farník mohl dopředu počítat s určitými aktivitami a „rezervoval“ si na ně tak dopředu svůj čas.

Kalednář „ostatní“ obsahuje mimořádné aktivity, které se konají ve farnosti, ale nevyžadují účast farníků, tedy aktivity typu udílení svátosti křtu…