Kontakty

Římskokatolická farnost Kolín

Korespondenční adresa: Brandlova 25, 28002 Kolín, CZ

ID datové schránky: azmdfim

Farní kancelář:

mobil: 601 102 749 (příjem hovorů od 9:00 do 12:00 pondělí-pátek)

Ján Halama SVD, farář

mobil: 604 294 247

e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Marian Brudny, SVD, farní vikář

mobil: 736 522 835

e-mail: brudnymarian@yahoo.fr

Georges Makonzo Mondo SVD

farní vikář

mobil: 776 466 812

e-mail: mondomak@yahoo.fr

 

Mgr. Filip Dvořák, katecheze dětí, příprava na první svaté přijímání

mobil: 728 184 882

Mgr. Marta Moravcová, pastorační referentka

mobil: 776 792 606

 

 Bc. Lucie Růžková Rybárová, DiS, ředitelka farní charity

reditelka.fch@kolin.charita.cz | www.kolin.charita.cz | Tel.: 773 369 552