Kontakty

Římskokatolická farnost Kolín

Korespondenční adresa: Brandlova 25, 28002 Kolín, CZ

ID datové schránky: azmdfim

Farní kancelář:

mobil: 601 102 749 (příjem hovorů od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 – pondělí-pátek)

Ján Halama SVD, farář

mobil: 604 294 247 | e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Jaroslaw Batóg, SVD, farní vikář

mobil: 603 162 104 | e-mail: jaroslaw.batog@email.cz

Georges Makonzo Mondo SVD, farní vikář

mobil: 776 466 812 | e-mail: mondomak@yahoo.fr

Mgr. Filip Dvořák, katecheze dětí, příprava na první svaté přijímání

mobil: 728 184 882 | riki_f@email.cz

Mgr. Marta Moravcová, pastorační referentka

mobil: 776 792 606 | brandlova17@seznam.cz

Mgr. Petr Zavřel, ředitel farní charity

reditel.fch@kolin.charita.cz | www.kolin.charita.cz | Tel.: 728 343 197

Mgr. Libuše Kubíčková, ředitelka Dvouleté katolické střední a mateřské školy

dks.kolin@centrum.cz | https://www.dks-kolin.cz | Tel.: 321 722 079