Misijní neděle 20.10.2013

Misijní neděle 2013 (plakát)

Adorace pro misie (plakát)