Mše svaté v adventním období 2016

Mše sv. v kolínské farnosti v adventním období r. 2016

 

 Kostel sv. Bartoloměje

 Kostel Nejsv. Trojice

Kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 8:00 11:30
Úterý 6:30 roráty 8:00
Středa   8:00 11:30
Čtvrtek 6:30 roráty 8:00 16:00 Č. Pečky
Pátek 8:00

18:00

16:00 Nebovidy
Sobota 8:00

18:00

15:00 St. Kolín
Nedělní bohoslužby beze změn
V pondělí a středu hodinová adorace a svátost smíření od 10:30 před mší svatou v 11:30.

Pořad bohoslužeb ve sváteční dny dle aktuálních ohlášek na nástěnkách nebo na webové stránce: www. farnostkolin.cz

Bohoslužby v celé farnosti Kolín