Neděle 14. 9. 2014 – změna pořadu bohoslužeb

V neděli 14. září bude v naší farnosti otec biskup Václav Malý udělovat svátost biřmování. Z toho důvodu bude tuto neděli změněn pořad bohoslužeb.

 

8:00 – kostel sv. Bartloměje, Kolín

8:00 – Velim

10:00 – kostel sv. Bartoloměje, Kolín – celebruje otec biskup Václav Malý. Při mši svaté je událována svátost biřmování.

9:30 – Č. Pečky

11:00 – Ovčáry

17: 00 – Nová Ves

18:00 – kostel Nejsvětější Trojice, Kolín