Neděle Krista Krále

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. listopadu do 29. listopadu 2020

pondělí 23. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 24. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 25. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 26. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 27. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí11:00 Nejsv. Trojice
_9:00 Sv. Bartoloměj15:00 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 28. listopadu –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 29. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek také od 10:30 do 11:20.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 22. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na projekt opravy kostela Nejsvětější Trojice.

Pondělí 23. listopadu – památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Úterý 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní.

Vyučování náboženství začne v týdnu od pondělí 30. listopadu. Katecheze dospělých začne od úterý 1. prosince.

Farní rada. Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 30. listopadu v 19:00 hod. na faře.

Rorátní mše začnou v úterý 1. prosince. Rorátní mše jsou ranní adventní mše ke cti Panny Marie. V naší farnosti budou vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Bartoloměje. Rorátní mše v úterý budou s kázáním pro děti. V případě, že to protiepidemická opatření dovolí, bude po úterní mši pro děti připravené snídaně na faře.

Červená středa. Ve středu 25. listopadu je památný den, kdy si připomínáme všechny pronásledované pro víru. Znakem této iniciativy je rozsvěcení červeného světla, které symbolizuje krev trpících pro víru. Náš kostel sv. Bartoloměje bude v ten večer nasvícený na červeno. Program: kostel sv. Bartoloměje bude otevřený od 17 do 20 hodiny. V průběhu se dovíte více o tématice pronásledování věřících, zaznějí modlitby a můžete zapálit svoji svíčku.

Adopce na dálku. Kdo je připraven přispět do našeho společného projektu Adopce na dálku, může tak učinit osobně na faře, nebo předat peníze paní Elišce Zelenkové v kostele sv. Bartoloměje anebo paní Dvořákové u sv. Víta na Zálabí. Pro koho je jednodušší poslat peníze na účet farnosti, může tak učinit s poznámkou „Adopce na dálku“. Prosíme, abyste při předání peněz potvrdili, jestli chcete potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prostřednictvím programu Adopce na dálku si adoptujeme 6 dětí a prostřednictvím Charity podpoříme jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj.

V platnosti je systém opatření Ministerstva zdravotnictví pod názvem PES, jakýsi semafor omezení podle regiónů. Podle něho se od pondělí 23. listopadu 2020 na bohoslužbách může aktuálně účastnit max. 20 osob. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu. V neděli bude více bohoslužeb. Prosíme, abyste se na nedělní bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Odpustky za duše zemřelých

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

  • návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.