Neděle – slavnost Božího Těla

Program farnosti

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. června do 10. června 2018

neděle 3. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 4. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 5. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 7. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 8. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj  9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

V neděli 10.6 slavíme v 8:00 ve Velkém Oseku poutní mši – slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova. V ostatních obcích jsou bohoslužby podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. V tomto týdnu je poslední vyučování náboženství ročníku 1.-5.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod. Příprava na biřmování po skončení spolča cca v 20:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Úterý 4. června 2018 – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Pátek 8. června 2018slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota 9. června 2018 – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Následující neděle 10. června 2018 je 10. neděle v mezidobí

K dispozici jsou červnové číslo farního časopisu Bartoloměj a misijního časopisu Hlasy. V nabídce je také kniha o misijní sestře a lékařce Veronice Terezii Rackové SSpS, které před 2 lety zahynula v Jižním Sudánu, při záchraně nemocného člověka.

Výstava Ecce homo. Srdečně zveme na vernisáž výstavy Ecce homo, která se bude konat v komunitním centru na Brandlově ulicu (fara) 7. června 2018 v 18:00 hod. Srdečně zveme.

Kmochův Kolín. V sobotu 9.6.2018 se v 20:00 koná v kostele sv. Bartoloměje Nocturno v rámci festivalu Kmochův Kolín.

Reynek / slova a obrazy z Petrkova. Zveme srdečně na program Lucie Trmíkové, Jana Nebeského a spol., na setkání s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka, hudbou Martina Dohnala a fotografiemi Bohdana Holomíčka. V komunitním centru (fara) ve čtvrtek 14. června 2018 v 19:00 hod.

V sobotu 16.6.2018 Vás zveme na zájezd na Svatou Horu u Příbrami, kde se koná pouť nemocných, zdravotně postižených a jejich pečovatelů za účasti p. kardinála D.Duky. Pouť je vhodná pro všechny věkové kategorie, zdravé i nemocné. Odjíždět budeme od kostela Nejsvětější trojice v Kolíně (Klášter) v 7.00 hodin. Slavná mše svatá je v 11.00 hodin. Návrat mezi 15-16 hodinou. Nahlašování u Pavly Hukaufové (774994688) anebo Any Pagačové (723937915). Více na plakátcích.

Předpokládaný návrat bude mezi 15- 16 hodinou.

Cena cca 270,00 Kč (při obsazenosti autobusu). Děti zdarma.

Závazné přihlášky přijímáme nejpozději do 18 května 2018

kontakt: Pavla Hukaufová, tel. 774 994 688 nebo Anna Pagačová, tel. 723 937 915

Biřmovánípříprava. Příprava na biřmování mládeže už začala. Koná se vždy v pátek v 20:00 hod. na faře. Prosíme, abyste přinesli svoji přihlášku. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii v klášteře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.