Noc Bible

Když evangelisté a jiní novozákonní svatopisci psali své spisy, tak je psali jako dopis konkrétní skupině věřících lidí. Počítali s tím, že tato skupina si tento dopis přečte. Evangelisté rozhodně nepočítali s tím, že se jejich díla budou číst v kostelích je v kratičkých pasážích v polosouvislé četbě po celý jeden rok.

Pokusme se tedy najít na začátku neděle (v sobotní pozdní večer) čas k tomu, abychom si jako prvotní církevní společenství sedli a zaposlouchali se do díla svatého evangelisty Lukáše. Abychom naslouchali jeho slovům, která píše věřícímu Teofilovi, aby ho utvrdil ve víře.

Přijměte tedy naše pozvání do Velimi, do kostela sv. Vavřince, kde v sobotu 5. září 2015 proběhne od 20 hod. Noc Bible. Budeme číst Lukášovo evangelium (cca tři hodiny, ovšem můžete samozřejmě přijít třeba jen na část). Zájemci, kteří by se chtěli podílet na Noci Bible četbou nějakého úryvku, nechť se obrátí na otce Martina Sklenáře.

 

Noc Bible – září 2015