Noc kostelů

V pátek 29. května proběhna již tradiční Noc kostelů. Více informací na www.nockostelu.cz

 

V naší farnosti bude otevřeno několik kostelů. Bližší informace můžete nalézt v přílohách.

NK2015 nejbližší kostely

NK2015 Bartoloměj

NK2015 Nejsvětější Trojice