Obnova chrámu sv. Bartoloměje bude letos intenzivně pokračovat

V loňském roce město Kolín úspěšně dokončilo svůj projekt směřující k Revitalizaci areálu sv. Bartoloměje. V letošním roce budeme my pokračovat v obnově gotického skvostu – chrámu sv. Bartoloměje! Římskokatolická farnost Kolín obdržela dotaci v rámci Operačního programu IROP na realizaci projektu “Svatý Bartoloměj – Kolínský Gotický skvost“ a v současné době byl projekt zahájen.

Předmětem projektu jsou stavební a restaurátorské práce v chrámu sv. Bartoloměje včetně rekonstrukce varhan, zpřístupnění vnitřní dispozice prostoru chrámu, restaurátorských prací mobiliáře kostela, atd.. 

V současné době jsou vyhlášena hlavní výběrová řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v dubnu 2021. Snahou bude zajistit zpřístupnění kostela i po dobu probíhajících stavebních prací. Projekt bude dokončen do konce roku 2023.

Věříme, že realizace proběhne rychle a již brzy bude celý areál sv. Bartoloměje zpřístupněn bez omezení.