Ohlášky – 1. adventní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. listopadu do 6. prosince 2020

pondělí 30. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 1. 12.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
středa 2. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 3. 12.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 4. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 12.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí11:00 Nejsv. Trojice
_9:00 Sv. Bartoloměj15:00 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 28. listopadu –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 29. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí a středu od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00- 6. třída a starší (spolčo mládeže)

Katecheze dospělých – v úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní.

Pondělí 30. listopadusvátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Neděle 6. prosince – 2. neděle adventní. Vykonáme mikulášskou sbírku na bohoslovce.

Biskupové Čech a Moravy nás vyzvali k intenzivní modlitbě za ukončení pandemie prostřednictvím půstu a almužny v středu 2., 9. a 16. prosince. Celá výzva ZDE.

V neděli 22. listopadu jsme vykonali účelovou sbírku farnosti na projekt obnovy kostela Nejsv. Trojice. Spolu jste do sbírky v kostelích přispěli 16.320 Kč. Další z Vás přispěli přímo na účet farnosti 17.800 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!

Vyučování náboženství začne v týdnu od pondělí 30. listopadu. Katecheze dospělých začne od úterý 1. prosince.

Farní rada. Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 30. listopadu v 19:00 hod. na faře.

Je pro vás připravené prosincové číslo farního časopisu Bartoloměj.  

Rorátní mše začnou v úterý 1. prosince. Rorátní mše jsou ranní adventní mše ke cti Panny Marie. V naší farnosti budou vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Bartoloměje. Rorátní mše v úterý budou s kázáním pro děti. Po úterní mši bude pro děti připravené snídaně. Pro děti, které po mši spěchají do školy, budou v komunitním centru připraveny snídaňové balíčky.

Červená středa. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do akce Červená středa, připomínky pronásledovaných pro svoji víru. Spolupořadatelem bylo také město Kolín.

Adopce na dálku. Kdo je připraven přispět do našeho společného projektu Adopce na dálku, může tak učinit osobně na faře, nebo předat peníze paní Elišce Zelenkové v kostele sv. Bartoloměje anebo paní Dvořákové u sv. Víta na Zálabí. Pro koho je jednodušší poslat peníze na účet farnosti, může tak učinit s poznámkou „Adopce na dálku“. Prosíme, abyste při předání peněz potvrdili, jestli chcete potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prostřednictvím programu Adopce na dálku si adoptujeme 6 dětí a prostřednictvím Charity podpoříme jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj.

V platnosti je systém opatření Ministerstva zdravotnictví pod názvem PES, jakýsi semafor omezení podle regiónů. Podle něho se od pondělí 23. listopadu 2020 na bohoslužbách může aktuálně účastnit max. 20 osob. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu. V neděli je více bohoslužeb. Prosíme, abyste se na nedělní bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit.

Odpustky za duše zemřelých

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

  • návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.