Ohlášky – 1. adventní neděle

Program farnosti

  1. adventní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. prosince do 10. prosince 2017

neděle 3. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 4. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 5. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
středa 6. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 7. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 8. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Dnes, v neděli 3. prosince 2017 se koná mikulášská sbírka na bohoslovce.

Roráty. V adventní době budeme mít znovu rorátní mše v úterky a čtvrtky. Z toho důvodu je také změna časů mši svatých. Program bohoslužeb máte na letáčcích. Úterní roráty budou pro děti. Je dobré připravit si lucerny, které budeme nosit na rorátní mše. První rorátní mše je v úterý 5. prosince v 6:30 hod.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ty, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (P. Hukaufová, Dvořákovi, fara) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek dali do poloviny prosince. Děkujeme!

Mikulášská besídka. Dnes, tj. v neděli 3.12.2017 zveme rodiče a děti na Mikulášskou besídku v komunitním centru na faře. Začátek v 15:00 hod. P.S. pro rodiče: balíčky je třeba Mikuláši pomoct připravit, aby měl, co dát J

Volby do farní pastorační rady. Na základě vašeho hlasování byli do farní pastorační rady zvoleni tito zástupci: Filip Dvořák, Zdeněk Líbal st., Karel Sova a Zdeněk Líbal ml. V neděli 10. prosince 2017 bude představena celá farní rada na mši v 8:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Volební protokol a výsledky voleb ZDE

Duchovní obnova. Zveme Vás na duchovní obnovu naši farnosti v sobotu 9. prosince 2017 v komunitním centru na faře. Začátek v 9:30 hod. Součástí obnovy bude přednáška, příležitost k svátosti smíření a také mše svatá kolem 11 hod.. Zakončení kolem 12 hod.

Následující neděle 10. prosince 2017druhá adventní neděle.