Ohlášky – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. srpna do 11. srpna 2019

neděle 4.8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 5.8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 6.8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7.8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 8.8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 9.8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10.8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11.8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Úterý 6. srpna 2019 – svátek Proměnění Páně; mše svaté jako každé úterý ráno v 8:00 v Nejsv. Trojice a večer v 18:30 v Sv. Bartoloměji

Čtvrtek  8. srpna 2019 – památka sv. Dominika, kněze

Pátek 9. srpna 2019 – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy

Sobota 10. srpna 2019 – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Neděle 11. srpna 2019 – 19. neděle v mezidobí.

V neděli 11. srpna 2019 navštíví naší farnost otec Peter Fillo SVD, misionář pracující na Filipínách. Po ranní mši svaté u sv. Bartoloměje Vás zveme na besedu s ním, začátek cca v 9:00 hod. ve Farním komunitním centru.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ ve Velimi si Vás dovoluje srdečně pozvat na poutní slavnost. Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince ve Velimi je v 9:00 příští neděli.   Program je na plakátcích.