Ohlášky – 19. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. srpna do 15. srpna 2021

pondělí 9. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 10. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 11. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 12. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 13. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 14. srpna – 14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 15. srpna – 8:00 Pňov-Předhradí – poutní mše, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Hradišťko kaple-poutní mše.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 8. srpna19. neděle v mezidobí.

Pondělí 9. srpnasvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Úterý 10. srpnasvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Středa 11. srpna – památka sv. Kláry, panny

Sobota 14. srpna – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Neděle 15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie. 20. neděle v mezidobí.

Charifest – dnes, tj. v neděli 8. srpna od 17:00 na Kmochově ostrově budou hrát kapely The Countries a Hop Trop. Svůj stánek s prodejem zde bude mít Farní charita, spolu s možností přispět do kašičky na provoz organizace. Srdečně zveme!

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením bude v sobotu 28. srpna od 8:00 hod.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.

Farní tábor 2021 – Dáli Pán Bůh, proběhne v termínu od 15. do 21. srpna 2021 v Zásmukách farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let. Prosíme vás tedy i nyní, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.