Ohlášky – 2. adventní neděle

Program farnosti

  1. adventní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 10. prosince do 17. prosince 2017

neděle 10. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 11. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 12. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
středa 13. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 14. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 15. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 16. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 17. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

V tomto týdnu nás čeká v kostele sv. Bartoloměje několik koncertů. Prosíme dobrovolníky, aby pomohli v čase koncertů hlídat kostel. Jedná se o úterý 12.12., čtvrtek 14.12, pátek 15.12. a neděli 17.12. Ideálně potřebujeme 2 osoby na každý koncert.

Roráty. V adventní době budeme mít znovu rorátní mše v úterky a čtvrtky. Z toho důvodu je také změna časů mši svatých. Program bohoslužeb máte na letáčcích. Úterní roráty jsou mše za účasti děti. Je dobré připravit si lucerny, které budeme nosit na rorátní mše.

Úterý 12. prosince – památka Panny Marie Guadalupské. V úterý budeme mít hosta na rorátní mši patera Pavla Baláže SVD, misionáře v Brazílii-Amazónii.

Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Následující neděle 17. prosince 2017třetí adventní neděle.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ty, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (P. Hukaufová, Dvořákovi, fara) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek dali do poloviny prosince. Děkujeme!

Volby do farní pastorační rady. Na základě vašeho hlasování byli do farní pastorační rady zvoleni tito zástupci: Filip Dvořák, Zdeněk Líbal st., Karel Sova a Zdeněk Líbal ml. V neděli 10. prosince 2017 bude představena celá farní rada na mši v 8:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Zasedání farní pastorační rady bude v neděli 10. prosince 2017 v 19:00 hod. na faře.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 31. prosince a také 1. ledna v době od 14 do 17 hodiny.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

 

 

Program v kostele sv. Bartoloměje:

 

  1. prosinec 2017 (úterý) – koncert Kolínské filharmonie – Česká mše vánoční v kostele sv. Bartoloměje. Začátek v 18:00 hod.
  2. prosinec 2017 (čtvrtek) – koncert 7. základní školy v Kolíně. Kostel sv. Bartoloměje. Začátek v 17:00 hod.
  3. prosinec 2017 (pátek) – Vánoční koncert města Kolína v kostele sv. Bartoloměje. Začátek v 18:00 hod.
  4. prosinec 2017 (sobota) – Předvánoční setkání Konžanů v ČR. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve francouzštině. Začátek v 14:30 hod.
  5. prosinec 2017 (neděle) – Adventní program Otevřené ulice u kostela sv. Bartoloměje. Začátek v 17:15 hod