Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. srpna do 30. srpna 2020

neděle 23. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 24. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 sv. Bartoloměj
úterý 25. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 27. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 28. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 29. srpna 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 30. srpna 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek. Nebude mše svatá v Červených Pečkách.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 23. srpna 2020 21. neděle v mezidobí.

Pondělí 24. srpna 2020svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Mše svatá bude také večer v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Čtvrtek 27. srpna 2020 – památka sv. Moniky.

Pátek 28. srpna 2020 – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Sobota 29. srpna 2020 – památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 30. srpna 2020 POSVÍCENÍ.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice. Prosíme, abyste si na posvícenskou mši přinesli sebou roušky.

Rozloučení s bohoslovcem Lukášem Hanúskem SVD se uskuteční na mši svaté v úterý 25. srpna 2020 u sv. Bartoloměje v 18:30 hod. Srdečně zveme na setkání po mši svaté ve farním komunitním centru.

Spolčo mládeže na zakončení prázdnin bude v pátek 28. srpna 2020 po večerní mši svaté.

Mše svatá na zahájení školního roku bude slavená ve středu 2. záři 2020 v 8:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Příprava na biřmování mládeže bude ve čtvrtek 3. září 2020 v 18:00 na faře.

Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Fechtnera bude v pátek 4. září 2020 v 16:00 ve Farním komunitním centru na Brandlově ul.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje. Zpověď před prvním svatým přijímáním bude v sobotu 5. září 2020 od 15:00 hod. u sv.Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den nazahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola)

Dny evropského dědictví– otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.