Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. srpna do 29. srpna 2021

pondělí 23. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 24. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 25. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 26. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 27. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 28. srpna – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 29. srpna – 8:00 Pňov-Předhradí, 11:00 Býchory.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 22. srpna21. neděle v mezidobí.

Úterý 24. srpna – svátek sv. Bartoloměje, apoštola, v kostele sv. Bartoloměje slavnost, poutní mše.

Pátek 27. srpna – památka sv. Moniky.

Sobota 28. srpna – památka sv. Augustína, biskupa a učitele církve.

Neděle 29. srpnaKolínské posvícení. 22. neděle v mezidobí.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením bude v sobotu 28. srpna od 8:00 hod.

Přihlašování dětí na náboženství je již možné na stránce farnosti Ve formuláři přihlašujete děti na vyučování náboženství, na první svaté přijímání a také na biřmování.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.